Bedrijven Drachten

Pauropus voor Bedrijven

De opdrachtgevers zijn de instanties of bedrijven die Pauropus bv werkzaamheden laten verrichten. Dat kan van alles zijn, zoals: schilder- en renovatiewerkzaamheden, Onderhoud van tuinen en het beheer van de openbare ruimte, sloopwerk en bouw opruimwerk, verwijderen van graffiti voor bedrijven en particulieren, verhuisklussen, schoonmaakwerk en alle werkzaamheden die maar te bedenken zijn.

Pauropus is een onderneming die zich richt op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Voor veel bedrijven wordt dit steeds belangrijker en wordt hier steeds meer de nadruk op gelegd. MVO wordt door veel bedrijven geïnterpreteerd met behulp van de drie p’s: People, Planet en Profit. Deze drie elementen zullen met elkaar in harmonie moeten zijn. Dit betekent dat de winst niet teveel centraal mag staan, omdat dan de mens en het milieu hier onder hebben te lijden, maar ook vice versa.

Dit is waar Pauropus organisaties mee van dienst kan zijn. Veel grote ondernemingen zijn op zoek naar invulling van de ‘sociale paragraaf’. Door gebruik te maken van de diensten die Pauropus aanbiedt, hebben organisaties hun invulling gevonden. Zij helpen immers mee aan het re-integreren van hen die dit behoeven. Daarnaast biedt Pauropus professionele diensten aan.

Onze deelnemers staan onder begeleiding van een erkend werkmeester. Dit houdt in dat het werk dat door de deelnemers wordt verzet gebeurt op hoog professioneel niveau, maar wel tegen gereduceerd tarief. Dit komt uiteraard ten goede van de winst van het bedrijf.

Tenslotte laat Pauropus haar deelnemers zo ‘groen’ mogelijk werken. Denk hierbij aan het gebruik van een gewone hark i.p.v. een bladblazer als dit even efficiënt is. Dit maakt de organisaties die gebruik maken van de diensten van Pauropus milieubewuster. Hiermee geeft Pauropus invulling aan de drie p’s van MVO.